Mag. pharm. Christoph Samitsch
Pächter, Apothekenleitung

Mag. pharm. Mimoza Razmoska
Pharmazeutin

Mag. pharm. Michelle Schraudy
Pharmazeutin

Eren Maria Balkas
PKA

Shkurte Morina
PKA

Denise Schabl in Babypause 🙂
PKA

Mara Gudelj
Hygiene

Maja Marinkovic
Hygiene