Mag. pharm. Christoph Samitsch
Pächter, Apothekenleitung

Mag. pharm. Mimoza Razmoska
Pharmazeutin

Mag. pharm. Michelle Schraudy
Pharmazeutin

Eren Maria Balkas
PKA

Anita Steibl
PKA

Jennifer Pröglhöf
PKA

Mara Gudelj
Hygiene

Maja Marinkovic
Hygiene